کد خبر : 263808

آموزش اخلاق قرآنی حضرت امام خمینی (ره) به مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران

آیا فرمایش امام خمینی شامل عملکرد جریان اصلاحات متصل به دشمن نمی شود، که خود را قیّم و مالک مردم تلقی و همه مناصب را بین خود بدون رضایت اکثریّت مردم ایران تقسیم می کنند؟

در چهل سال گذشته، کدام یک از مسئولان اخلاق نبوی را یاد گرفته و عمل نمودند؟
آیا فرمایش معمارکبیر انقلاب در چهاردهه جشن پیروزی فجرانقلاب، شامل همه گروه ها و احزاب و برخی شخصیّت های سیاسی  و... نمی شود، که خود را صاحب کشور و مردم دانسته و حقی بر مردم قائل نیستند؟ 
آیا فرمایش امام خمینی شامل عملکرد جریان اصلاحات متصل به دشمن نمی شود، که خود را قیّم و مالک مردم تلقی و همه مناصب را بین خود بدون رضایت اکثریّت مردم ایران تقسیم می کنند؟
آیا انقلاب ایران برای سهم خواهی و تقسیم مناصب و ویژه خواری و رانت خواری و افزایش صعودی شکاف طبقاتی و فقیر نمودن اقشار متوسط جامعه بود؟
فرمایش امام خمینی(ره) در سالگرد 15 خرداد سال 1358 در مدرسه فیضیّه قم: 
"از 15 خرداد تا حالا که آمدیم، خون دادیم یعنی شما خون دادید، من که نشسته ام اینجا. من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه کردید؛ ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی. 
خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم. 
خاک بر سر من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده اش را ببرم." 


                                                                                                                یکی از بازترین خصوصیات شهید علی صیاد شیرازی نماز اوّل وقت

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی