کد خبر : 262774

نتیجه بندگی خدا در حال و آینده مؤمن

بندگی خدا یعنی خروج کامل از بندگی شیطان در تمام حالات و در تمام اعضا و جوارح
بندگی خدا یعنی خروج کامل از بندگی شیطان در تمام حالات و در تمام اعضا و جوارح
بندگی یعنی به خدا زیربنای فکری همه اعتقادات و اخلاق و ایمان و عمل مؤمن
آدم عاشق، بنده معشوق هست، هر چه معشوق بخواهد، بدون تأمل انجام می دهد و کاری به درست و غلط و ضرر و زیان ندارد. فقط چون معشوق دوست دارد، انجام می دهد.
بندگی خدا هم اطاعت عاشقانه هست، چون خدا دوست دارد انجام می دهد، نه ترسی از جهنم دارد نه طمعی به بهشت.
بندگی خدا، هم دنیا دارد هم آخرت. اما دنیای بدون گناه و سراسر عشق و محبت و زیبایی، باید چشید و دید.

                                                   

ثبت شده توسط :

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی