کد خبر : 256442

عامل اصلی تنهایی حضرت علی علیه السلام یگانه حاکم عادل جهان

شناسایی عمروعاص های قرن بیستم در داخل و خارج از کشور، و مقابله با جنگ نرم آنها، می توان زمینه ساز ظهور غائب حاضر شد.
تنهایی امام و پیشوای معصوم جهان، به دلیل توجّه و همّت اکثر مسلمانان به ظواهر دین و شخصی تلقّی نمودن دین و تظاهر به دین داری و دین فروشی برای کسب دنیا وعافیت طلبی دنیوی به جای آخرت طلبی سعادتمند و فقدان تفکّر و تعقّل درجنبه ها و امور سیاسی و اجتماعی دین اسلام و حکومت اسلامی بود. نادانی اکثریّت، موجب حاکمیّت و زورگویی اقلیّت سیّاس با حزب بازی به امت اسلام شد. در تاریخ اسلام و جهالت اکثر مردم، یکی از عوامل عمده و نقش آفرین در  معصوم و پیشروی حاکمان جور و شکل گیری و تثبیت طبقه فقیر و غنی و سیاست پیشه هزار چهره و مناصب اسلامی و شکست متدینین واقعی و یاران وفادار و مدافعین اسلام بوده و هست. 
شناسایی عمروعاص های قرن بیستم در داخل و خارج از کشور، و با آنها، می توان زمینه ساز غائب حاضر شد.
بازی و شقه شقه کردن امت اسلامی یکی از اصلی ترین های بندی ها از صدر اسلام تاکنون بوده و هست.
هرگز در تفرقه و شقه شقه کردن مردم و مقابل هم قرار دادن آنها برای دستیابی به دنیای فانی، شریک نشویم چون جزو سربازان عمرو عاص قرن بیستم و ضربه به اسلام خواهیم شد.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی