کد خبر : 256227

آثار اعتماد به خدا در زندگی انسان

رنگ خدایی بهترین و ماندگارترین و با ارزش ترین رنگها در این دنیا و سرای آخرت هست. پس رنگ خدایی را انتخاب کن.

حداقل به اندازه دوستت به خدا اعتماد کن. 
اگر چند لحظه هم او را ببینی و دریابی، دنیایت عوض می شود. 
خواسته هایت رنگ دیگری می گیرد. 
چراغ قرمزهایت فرق می کند. 
امور خوشحال کننده و ناراحت کننده ات با گذشته متفاوت می شود.
هر روز لحظه ای خدا  را ببین، تا رنگ زندگیّت عوض شود. 
رنگ خدایی بهترین و ماندگارترین و با ارزش ترین رنگها در این دنیا و سرای آخرت هست.  پس رنگ خدایی را انتخاب کن. 


 

                                                                                                                                                                      

 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی