کد خبر : 255956

اگر عاشقی چرا ...

خود را امتحان کنیم، چه نوع عاشقی هستیم؟ عاشق کلامی یا عاشق عملی؟

خود را امتحان کنیم، چه نوع عاشقی هستیم؟ عاشق کلامی یا عاشق عملی؟

عشق یعنی خودفراموشی و فقط او را دیدن حتی در امور معمول روزمره خوردن و خوابیدن و ...
عاشق واقعی یعنی تسلیم محض معشوق
عاشق واقعی یعنی رنگ معشوق گرفتن و همرنگ و همصدا با معشوق
در این صورت، چشم و گوش و زبان و همه اعضا و جوارح خدایی می شوند و جز از خدا و برای خدا عملی از آنها سر نمی زند.

بیائید این گونه عاشق شویم.

فقط او را ببینیم و فقط از او بگوئیم و فقط از او بخواهیم.

با چنین عشقی یار مهدی زهرا می توان شد.

 

                                                                                                                                                                             


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی