کد خبر : 255293

یار کلامی امام زمان یا یار واقعی تا پای جان؟

منتظر واقعی، عاشق مهدی هست و عشق واقعی مجال نمایش خیالات را نمی دهد، چون عاشق مهدی همیشه مشغول زمینه سازی ظهور معشوق هست تا زمین را از عدالت پر کند.
قبل از ظهور صف خود را تعیین کنیم.
همانطور که یاران کلامی امام حسین علیه السلام زیاد بودند و عاقبت تنهایش گذاشتند تا حجت خدا را ذبح کردند، یاران کلامی امام  زمان هم پای کار که می رسد اندک می شوند و امام شان را به دنیا می فروشند.
قبل از ظهور خود را بشناسیم تا کجا پای امام مان ایستادیم و می ایستیم.
ادعای انتظار و پخش شیرینی و چراغانی و... در ولادت امام زمان بسیار آسان, ولی منتظر واقعی شدن با عمل خود و فقط با رسم مسلمانی در عمل و نیت و گفتار شدنی و ممکن هست.
منتظر واقعی، عاشق مهدی هست و عشق واقعی مجال نمایش خیالات را نمی دهد، چون عاشق مهدی همیشه مشغول زمینه سازی ظهور معشوق هست تا زمین را از عدالت پر کند.
بیائید عاشق مهدی شویم تا بیاید.

                                                     

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی