کد خبر : 255227

بدترین سقوط کدام هست؟

در زمان انجام گناه به یاد چشم گریان و سوز دل امام مان باشیم که به خاطر عمل بد شیعه ای پیش خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله شرمنده می شود.
همه اعمال ما در طول سال به محضر صاحب الامر علیه السلام ارائه می شود.  نیمه شعبان هم روزیست که اعمال ما محضر حجت خدا ارائه می شود. ازعمل برخی شاد و برخی گریان می شود.

در زمان انجام گناه به یاد چشم گریان و سوز دل امام مان باشیم که به خاطر عمل بد شیعه ای پیش خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله شرمنده می شود.
هر گناهی تیری به قلب مهدی زهراست. 
اگر برای زمینه سازی ظهور کاری نمی کنید, فرج حضرت حجّت را با گناه های فردی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی به تاخیر نیاندازید.
بدترین سقوط افتادن از چشم حسین زمان هست.
او منتظر ماست.

                                                             

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی