کد خبر : 254842

کلامی از امام حسین علیه السلام در رفع گرفتاری مردم

با کمک به سیل زدگان، گرفتاری را از رنج و سختی نجات دهیم.
 برخی در اثر رعایت مراتبی از تقوا مأمور رفع نیازهای مردم در حد توان می شوند. در این حال، باید این نعمت الهی را شکر نموده و با تمام توان در رفع مشکل گرفتاران تلاش نمود.
گاهی خدا اراده می کند گرهی از بنده اش به دست بنده دیگرش گشوده شود. 
این عنایت ها اگر با ملالت و ناراحتی همراه شود، راه بسته می شود.
سیل اخیر محل امتحان مردم ایران و نحوه برخورد با طبیعی با منشاء انسانی و الهی هست. 
با کمک به زدگان، گرفتاری را از رنج و سختی نجات دهیم.

                                   

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی