کد خبر : 254601

مصداق بزرگواری در رفتار در کلام علی علیه السلام

اگر بدون چشم داشت مادی و معنوی، خوبی و کمک به رفع گرفتاری دیگران کردیم، ارج و قرب زیادی در نزد خدا و خلق ایجاد خواهد شد.

اگر بدون چشم داشت مادی و معنوی، خوبی و کمک به رفع گرفتاری دیگران کردیم، ارج و قرب زیادی در نزد خدا و خلق ایجاد خواهد شد.

کمک بدون درخواست نیازمند، و بدون انتظار تشکر و عوض دادن حتی درخواست دعا و...، اوج بزرگواری هست.

 

                                                                                                                            

 

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی