کد خبر : 253603

عوامل ایجاد اعتماد متقابل در جامعه

صداقت و پاکی باطن صفتی هست که ارتباط مستقیم باهم دارند، یعنی هرچه صداقت و یکسانی قول و فعل مشهود بیثشتر باشد، پاکی درون هم بیشتر هست.
  یکی از سرمایه های اجتماعی، میزان اعتماد و یکرنگی و صداقت در بین مردم و مدیران کشور هست، که نقش تعیین کننده، در ارتباط بین مردم و مسئولان ایفا می کند.

میزان به یکدیگر که یکی از های اجتماعی هست، بستگی به شرائط جامعه دارد، هرچه صداقت و و همدلی و محبت و یکسانی قول و عمل بیشتر باشد، اعتماد بین مردم بیشتر خواهد بود و اگر نیرنگ و فریب و دروغ و چاپلوسی و سخن چینی و بدگویی و دشمنی و تضاد قول و عمل و به نرخ روز حرف زدن و تخریب شخصیّت با هدف حذف رقبای حزبی و گروهی و اقتصادی و ... روند معمول جامعه شده باشد، اعتماد کردن حتی به افراد ظاهر الصلاح که باطن شان به راحتی قابل مشاهده نیست، سادگی و خود را در معرض خدعه و نیرنگ و ظلم و... قرار دادن خواهد بود.
صداقت و صفتی هست که ارتباط مستقیم باهم دارند، یعنی هرچه صداقت و یکسانی قول و فعل مشهود بیثشتر باشد، پاکی درون هم بیشتر هست. 

                                          تصاویر بیشتر از منصوره وطن
ی

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی