کد خبر : 250115

زبان ابزار ساخت انواع احساس

با مراقبت از زبان، در دل دیگران با کلام صادق اعتماد بکاریم و محبت و همدلی و یکرنگی وآرامش درو کنیم.
زبان عضوی مؤثر در ارتباط فردی و خانوادگی و اجتماعی هست که در دل شنونده یا نفرت می کارد یا محبت.
زبان مؤثرترین عضو در ایجاد یا بی اعتمادی در ارتباط با دیگران ایجاد می کند.
زبان ابزار ساخت انواع دیگران نسبت به ما هست، که با کنترل و مراقبت از زبان، احساس درونی و قابل مشاهده در چشم ها و چهره و حرکات بدن نیز کنترل می شود.
فتبارَکَ اللهُ اَحْسَنُ الخالقینَ 
با مراقبت از در دل دیگران با کلام اعتماد بکاریم و و همدلی و یکرنگی ودرو کنیم.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی