539رکورد در مدت زمان 1.359ثانیه
عبارت مورد جستجو :
آیا قضاوت معمار کبیر انقلاب در جنگ قدرت و ثروت و مقام دشمن پسند قوای سه گانه در چهار دهه انقلاب اسلامی واقعیّت تلخ و ملموس بر همگان در مدیریّت کلان قوای سه گانه نیست؟
چرا قوای سه گانه در مقابله با انواع ترفندهای دشمن خارجی، از مردم ایران عقب مانده اند؟!
چرا در چهلمین سالگرد انقلاب، کشور به اینجا رسیده که مردم معترض عملکرد قوای سه گانه هستند ولی گوش شنوایی نیست!
انقلاب اسلامی، تنها انقلابی است که یک چله ی پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاد
نظام ولایی اهرمی جامع و مانع در خروج همه جانبه بیگانگان از کشورهای اسلامی و ممانعت از حاکمیّت آنها به مسلمانان می باشد.
تنها محدودیّت در امر به معروف و نهی از منکر توانمندی فرد هست و میزان خطر احتمالی که در موضوع دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی بذل جان هم واجب شده است.
من هم هیچ حقی ندارم. شما خون دادید. شماها به میدان رفتید؛ شماها مبارزه کردید؛ ماها هیچ حقی نداریم. ما باید برای شما خدمت کنیم. خودمان نباید استفاده کنیم. نه استفاده عنوانی. خاک بر سر من که بخواهم استفاده عنوانی از شما بکنم. خاک بر سر من که بخواهم خون شما ریخته بشود و من استفاده اش را ببرم.
مدرسه ای که می خواهد فرایند صحیحی برای رسیدن به وضع مطلوب داشته باشد، باید بر سه ویژگی تأکید کند، که عبارتند از: «استقلال، ادب و تعاون» این ویژگی ها در کنار هم می تواند فضای مناسب رشد برای رسیدن به نظم، تحصیل موفق و مراتب عالی معنویت را فراهم کند.
خروج از بن بست تئوری افزایش قیمت ها، حفظ حقوق همه آحاد مردم در استفاده از بیت المال به جای بهره برداری اختصاصی اقلیّت بدون فعالیّت اقتصادی و نیز توقّف افزایش قیمتها و حاکمیّت ثبات اقتصادی با حذف ربا و انواع دلالی از چرخه مالی و تولید کشور و نیز نظارت کامل و تثبیت قیمت ها در چرخه مالی دوره ای 5 ساله، با هدف کاهش فاصله طبقاتی و تأمین رفاه و آرامش روحی و روانی حداکثری مردم می باشد.
وضعیّت فعلی قوه قضائیه اعتبارمثبت سابق قاضی را از بین برده، چون، برخی شکات و متهم ها بهتر از این قضات درحال تمرین، جرم و مجرم را با ادله قانونی تشخیص، ولی اکثردادیار و بازپرس درگیر صغری کبراها و حفظ قوانینی هست، که توان تطبیق برموضوع فعلی را ندارند. برخی، از حداقل درک مطلب برخوردار و موجب مشکلات عدیده و آمیختن نظرات شخصی با درک غلط از موضوع و دفاعیات طرفین پرونده شده اند.
  • تعداد رکوردها : 539
بالای صفحه اصلی