537رکورد در مدت زمان 1.531ثانیه
عبارت مورد جستجو :
علت همه درماندگی شما به این است که دادگستری شما التقاطی است و شما به همه احکام شرع عمل نمی کنید. به امیر مؤمنان خبر می دهند که نماینده حضرتش در اهواز از مردم رشوه می گیرد و حضرت دستور می دهند بلافاصله او را از شغلش بگیرید و در شهر بگردانید تا رسوا شود؛ و پس ازآن او را بیاورید و از همگان بخواهید قسم بخورند و آنچه را که به اجبار و رشوه داده به رقم آورند، و از مال او بردارید و سپس شلاقش بزنید و رهایش سازید و مسلّم است که چنین شخصی دیگر در شهر باقی نمی ماند و نیازی به زندانی کردنش نمی باشد.
امری وجودی در ما که تابع حب کمال متصل به ایشان است و در این هنگام، پرسش ها از سبب محبت به اهل بیت(علیهم السلام) پایان می یابد همچنانکه پرسش از اصل کمال جویی و چرایی حب به کمال پایان پذیرفت. (چرا که امری وجودی در ماست و نیازی به تعلیل ندارد).
اما مراد از ولایت «در» تشریع این است که ولیّ فقیه می تواند در چارچوب احکامی که از سوی خداوند و پیامبر اکرم (ص) وضع شده اند و تنها در مواردی که آن احکام قابلیت تغییر و تصرف دارند – به پشتوانۀ اذنی که شارع به او داده است – إعمال ولایت کند.
در روش اجتهادِ اعتقادیِ ما، ابتدا اصول و قواعد کلّی قرآنی در بحث مورد نظر از دل آیات قرآن استنباط و استخراج می شود، و سپس در گام دوّم به روایات رجوع می شود تا مصداق اصول کلّی قرآنی مشخص شود و همچنین معلوم گردد که آیا آن مصادیق، با مبانیِ کلّیِ به دست آمده از قرآن، قابل جمع اند یا نه؟
ما معتقدیم تا ابتدائاً جایگاه زن در منظومۀ معارف دینی اسلام مشخص نشود، حتی احکام فقهی ای که برای او وضع می شود نیز، در بسیاری از موارد صحیح نخواهد بود. به عنوان نمونه، اگر اثبات شود زنان ناقص العقول هستند – که ما این دیدگاه را قبول نداریم – مشورت با آنان از نظر فقهی و اخلاقی و تربیتی حکمی خواهد داشت، و چنانچه محرز شود آنها از نظر عقلی و فکری در حدّ مردان و حتّی بالاتر از ایشان می باشند، مشورت با آنها حکمی دیگر خواهد داشت. البته در این دروس علاوه بر نگاه کلان و فرانگر مذکور، به تناسب بحث به احکام فقهی مربوطه نیز پرداخته خواهد شد.
فرهنگ رایج و غالب در جوامع اسلامی به گونه ای است که مردم و به ویژه علما با استناد به بعضی از آیات و روایات و برداشت ناصواب از آنها، معتقدند زنان در جایگاه پایین تری در مقایسه با مردان قرار دارند!
این که خداوند یک ویژگی را در انسان ها به طور تکوینی – که خارج از اختیار و توان آن ها است – ایجاد کند و سپس به خاطر همان خصوصیت، از ایمان آنها بکاهد و زنان به خاطر همین نقص ایمان، از بسیاری از کمالات و مقامات و پیشرفت ها محروم بمانند، بر خلاف عدل الهی است!
پاسخ به سوالات دینی و مشاوره به مناسبت اولین روز امامت صاحب الامر
در این نمازعلاوه بر حاجات شخصی، رفع مشکلات اسلام و مسلمین و کشور و برچیدن بساط حزب بازی و سیاسی کاری و چپاول مردم ایران و حاکمیت دین به دنیا فروش و اشرافی گری و ظهور صاحب الامر عج الله فرجه را از خدا بخواهیم.
مصداق عطای الهی که پیامبر اکرم (ص) را راضی و خشنود گردانید، از نسل زنان می باشد و نه از میان مردان، و این مساله بیانگر کرامت، عظمت و علو مرتبه زنان نزد خداوند متعال است.
  • تعداد رکوردها : 537
بالای صفحه اصلی