506رکورد در مدت زمان 0.078ثانیه
عبارت مورد جستجو :
رأی به تکرار دولت یازدهم و تأئید صلاحیّت وزرای فاقد صلاحیّت تعهّد و تدیّن و تخصص که چهار استقلال سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و ... ایران را در دهه چهارم انقلاب اسلامی ایران تا حدّ زیادی از بین برده وبا دوستی با دشمنان مردم ایران، پای دشمنان دیرینه را به کشور باز و بر مردم ایران مسلط و چپاول ثروت های عمومی و تعطیلی و رکود اقتصادی و فقربی سابقه و شکاف طبقاتی عمیق روزافزون با وجود ثروت های عظیم سرمایه های انسانی و اقتصادی را در کارنامه ننگین خود قرار دادند، خیانت به اسلام و انقلاب و خون شهداء از سال 42 تاکنون و خیانت به مردم زجر کشیده ومظلوم ولی جان برکف و مقاوم و دشمن ستیز و بصیر و هوشیار ایران هست.
گروه ویژه بانوان 26 مرداد 1396 6:54
پاسخ به سوالات مذهبی، مشاوره خانوادگی، اعتقادی، تربیتی، قبل از ازدواج در گروه ویژه بانوان
عضو هر فراکسیونی شده و خانه ملت را تکه تکه و چند قطبی ساخت دشمن کرده، و به جای اجرای اسلام و نظارت و قانونگذاری در پیشرفت نظام جمهوری اسلامی، مقابل هم و مردم و هر خدمتگذاری در جهت اجرای نقشه های پیدا و پنهان دشمن بکوشد.
دشمن به لطف دولت یازدهم داخل کشور اردو زده، برای دفاع از اسلام و انقلاب و حقوق مردم مظلوم ولی مقاوم و دشمن ستیز و عدالتخواه خیزش انقلابی ضروری و نیاز مبرم کشور هست. در این میان، وظایف و مسئولیّت حوزویان و دانشگاهیان متدیّن انقلابی در عرصه های مختلف به ویژه در ایفای نقش هدایتگری و روشنگری مردم بیش از دیگران خواهد بود.
آیا تنفیذ ریاست جمهوری روحانی، علاوه بر تضعیف ولایت فقیه و کاهش شدید اعتماد عمومی به نظام درعدم توان ممانعت از ورود پیدا و پنهان دشمن به مناصب کلیدی، و اصرار به القاء برگزاری سالم انتخابات به دشمنان، که خود آنها مدیریت نمودند، همچون بستن مجدد قرارداد 4 ساله با دشمنان قسم خورده اسلام وایران در ریشه کنی اسلام و انقلاب و نیروهای انقلابی و تصرّف بی صدای ایران در سال 98 نیست؟
قاتل گیاهی سرطان شناسایی شد
طبق بررسی و اعلام نظر پروفسور علی کرمی و سایر متخصصین محصولات تراریخته سرطان زا و موجب بیماری های زیادی می شوند.
افزایش شدید واردات و تولید محصولات فرا ریخته با سیر صعودی در کشور از سال 92 با کدامین هدف انجام می شود؟ چرا رئیس انجمن ایمنی زیستی مدافع محصولات تراریخته(دستکاری ژنتیکی) دانش آموته راکفلر و نماینده دولت یازدهم هست؟
اسلام با فعالیّت اجتماعی و سیاسی و علمی و... زن در جامعه مخالف نیست، بلکه با فساد جنسی و اخلاقی و آلوده نمودن روابط انسانی زن و مرد مسلمان به التذاذ جنسی دائمی و تنزّل دادن زن به کالای مصرفی ارزان قیمت قابل دسترسی برهمه مردان در جامعه، مخالف هست که نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در تبعیّت از همین دیدگاه اسلام، در صدد تأمین جایگاه واقعی زن و احقاق حقوق وی در قانون اساسی معیّن نموده است.
آیا این تربیون های آزاد غیرقانونی در خانه ملت؛ تریبون های شخصی نماینده ها و دفتر احزاب سیاسی و گروه ها و شخصیت های سیاسی و صاحبان قدرت و مقام و ثروت در داخل خانه ملت به نام فراکسیون امید و ... نبوده است؟
  • تعداد رکوردها : 506
بالای صفحه اصلی