564رکورد در مدت زمان 0.031ثانیه
عبارت مورد جستجو :
وجود ما و جهان آفرینش همگی نشانگر وجود خدایی خالق و حکیم و علیم و... دارد، با دقت در آثار و نشانه های خدا، خدا را بیشتر و واقعی تر بشناسیم.
سوالات خود را به قرآن عرضه کنیم جواب ساده و راهبردی و حلال مشکلات می یابیم.
حجاب از دستورات صریح خدا در قرآن هست، لذا رعایت حجاب واجب بوده و عدم رعایت حجاب امتناع از اجرای دستور خداست.
ولایت سوال پای میزان 13 خرداد 1394 16:21
ولایت تنها نعمتی هست که خداوند رحمان در قیامت از انسانها سوال خواهد کرد.پس، قبل از سوال، خود پاسخ دهیم با امام زمان مان چه کردیم؟
آیا عمل به برخی آیات قرآن و امتناع از اجرای دستور صریح خدا در قرآن در مورد فتنه گران و مفسدان به نام مصلحت و حفظ آبرو و شخصیّت گرایی و حزب سالاری و منفعت طلبی و ...، جزو وظایف نظام اسلامی به نام اسلام می تواند باشد، یا زاویه علنی با اسلام تحقق یافته است؟
ولادت آخرین جانشین معصوم خدا منتقم ثارالله، یعنی شروع انتقام سیلی زهرا و درهم شکستن شوکت ظالمان و مرهم دل مظلومان جهان او خواهد آمد، منتظر یاری ماست....
معرفت امام یعنی؟ 13 خرداد 1394 12:33
عشق به امام زمان، لوازمی غیر از اعلام زبانی و کلامی دارد که بدون عمل، عشق و عاشقی، فقط کلامی بوده و ابزار دنیوی هست و با مسیر امام زمان قرار ندارد.
امر به معروف و نهی از منکر ضامن بقای اسلام و سلامتی جامعه اسلامی و قوام نظام اسلامی هست که در آیات متعدد بر مسلمانان واجب شده است.
این مائیم که باید ... 11 خرداد 1394 19:31
آیا پای میزان برای شهداء جوابی داریم؟
تفحص سیره شهداء 11 خرداد 1394 19:27
تفحص سیره شهداء راهی برای الگوسازی راه و رسم شهداست.
  • تعداد رکوردها : 564
بالای صفحه اصلی