564رکورد در مدت زمان 1.265ثانیه
عبارت مورد جستجو :
چرا مردم برخلاف نظر مولای متقیان که ستون های استوار دین هستند، در حال حذف شدن قانونی در طرح های احزاب سیاسی و استانی شدن انتخابات از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هست؟
دفترچه سفید 13 خرداد 1394 23:8
رسم شهداء می تواند الگوی عملی ما در قرن بیستم در مسلمانی باشد.
آیا در دو دهه گذشته فرهنگ و قوانین اسلام در مجلس شورای اسلامی حاکمیّت داشته است؟ چرا انواع فراکسیون ها قارچ گونه به دلیل حاکمیت جریان اصلاحات در مدیریت کلان کشور شکل گرفته و افزایش می یابند؟
کلام معصوم رهنمود ما در تاریکی ها و گمراهی ها هست.
دین اسلام هرگونه تسلط و برتری به مسلمانان را به کافران منع نموده و راه هرگونه تسلط را با دستور صریح در آیات متعدد مسدود نموده است.
بعد از وقوع انقلاب اسلامی لزوما باید احکام شرعی و آموزه های دینی و فرهنگ اسلامی و اخلاق قرآنی به ویژه در بین قانونگذاران و قوه مقننه که ناظر و حاکم بر قوای مجریّه و قضائیه هستند، حاکمیّت می یافت، ولی بعد از سه دهه همچنان، مردم و فرهیختگان و... ایراد به جا در سفرهای خارجی و غیبت و... به برخی نمایندگان داشته اند.علت چیست؟
روح خدا به خدا پیوست 13 خرداد 1394 19:21
امام خمینی انقلاب مهدی را نزدیک کرد و امام زمان و حکومت اسلامی را به متن جامعه آورد و رفت تا مهدی یاوران راهش را ادامه داده و میراثش را به حسین زمان تحویل دهند.
قوانین تا وقتی تحقق عملی نیابندهرچند پیشرفته و متناسب با معضلات باشدند، هیچ مشکلی از مدیریت کلان کشور رفع نخواهند نمود، بلکه خیانت به اسلام و مردم و انقلاب خواهد بود.
میزان سلامتی ناسلامتی جامعه از تفاوت معنی دار میزان تبعات قضایی و اجتماعی و فردی پس از انجام هر نوع انحراف مشخص می گردد. هر جامعه ای نسبت به عضویت و نزدیکی به هیئت حاکمه به دو قشر عمده خواص وعوام تقسیم می شود که همواره هریک ازاین دو قشردر جایگاه خود باقی مانده و تا وقتی خواص در اداره کشور دچار ظلم های عدیده و خطاهای فاحش نشوند٬ عوام متعرض آنها نمی شوند.
نظام جمهوری اسلامی ایران، ظهور صغرای حجت خداست خود را در ظهور صغری امتحان کنیم تا چه حدّ و تا کجا دستورات دین اسلام و حاکمیت خدا را در تمام امور وارکان زندگی خود می پذیریم و بدون چون و چرا اجرا می کنیم.
  • تعداد رکوردها : 564
بالای صفحه اصلی