کد خبر : 211327

روح خدا به خدا پیوست

خمینی اگربت شکن جهانی شد. علتش این بود که سالها در جهاد اکبر بت درون خود را شکسته بود تا توانست در مقابل تمام ابرقدرت ها بایستد. خدا در نظراو همه چیزبود و بالاتراز خدا چیزی نمی دید از این رو تمام دنیا در نظر او کوچک بود.
دیدگاه سیاسی حضرت امام خمینی معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران عدم پذیرش اسلام امریکایی 
                                                                                                                 

در قرن بیستم درعصر حاکمیت مادیات وماشین ودنیاگرایی و بی قیدی ودین و خدارا فردی شمردن روح خدا بود که در کالبد دین اسلام دمید و به بشریت ثابت کرد درهمین عصرمی توان ازخاک تا افلاک رسید ومصداق حرّیت وآزادگی وانسانیت دربرابرمدعیان آزادی وحقوق بشرگردید.

روح خدا درقرن بیستم مصداق یک مسلمان بود و همواره به وظیفه شرعی خودتحت هرشرائطی عمل نمود. اساس باور امام خمینی مامور به انجام وظیفه شرعی بود نه نتیجه. 

امام خمینی بود که اخلاق وعرفان ودین داری رابه هم آمیخته وعین سیاست می دانست او یک رهبردینی بود در راس نظام اسلامی.اسلام نیزمؤیّد چنین حاکمی است. 

خمینی اگربت شکن جهانی شد. علتش این بود که سالها در جهاد اکبر بت درون خود را شکسته بود تا توانست در مقابل تمام ابرقدرت ها بایستد. خدا در نظراو همه چیزبود و بالاتراز خدا چیزی نمی دید از این رو تمام دنیا در نظر او کوچک بود. 

رمزبت شکنی او نیز درهمین بود.

او بود که تحوّلی عظیم درکشورداری و مدیریت کلان در جهان براساس آموزه های دینی ایجاد کرده وتا ظهورمنجی عالم نظام های برخواسته ازدین اسلام را به استناد آیات قرآن واحادیث معصوم علیه السلام با اصل ولایت فقیه ازهرگونه انحراف وکجی ودسیسه چینی دشمنان اسلام وبراندازی نظام واکسینه نمود.   

او تنها رهبری بود که بیت المال ومال حلال را در کشورداری عینیت بخشید وچیزی برخود نیاندوخت.

چنین رهبری بود که از قلدران قبل ازانقلاب٬ سربازامام خمینی ساخت .   

حرّ انقلاب اسلامی ایران                                  

یکی ازآنها حرّ انقلاب اسلامی شهید شاهرخ ضرغام بود. دردرگیری کردستان امام پیام دادند: "به یاری رزمندگان در کردستان بروید" شاهرخ مطیع بی چون و چرای ولایت بود٬ سرازپا نمی شناخت با چند نفرازدوستانش که راننده بودند صحبت کرد یک ساعت پس از پیام امام با یک دستگاه اتوبوس مقابل مسجد ایستاد و داد می زد: کردستان٬ بیا بالا٬ کردستان!!

این میزان اطاعت درسایررزمندگان نیزاساس جهاد بود.شاهرخ می گفت:" اگرفکرآدم درست بشه رفتارش هم درست می شه می گفت امام با قدرت ایمان فکرامثال او را درست کرده و درنتیجه رفتارشان تغییرکرده است."

                                                         از کتاب زندگینامه ومجموعه خاطرات شهید شاهرخ ضرغام

با بصیرت دینی در رهبری جهان اسلام دربرابرتوطئه ها ایستاد وعشق مردم به اسلام را سرمایه خود قرارداده دوباره اسلام را زنده کرد هرچند به قیمت صدها کربلا درقرن چهاردهم دوباره ظهورکرد تا زمینه سازحکومت منتقم ثارالله گردد.این بود که دردنیا هم جاودانه شد. 

جسمش ازمیان ما رفت اما هنوزانقلاب ایران با تدابیر وی با جانشینی که خود با درایت انتخاب نمود راه حکومت جهانی یوسف زهرا را هموارمی کند.

اوست که روزجزا شاهد برمسلمانان خواهد بود خمینی بود که مصادیق نظام اسلامی را عینی کرد و رفت. ازما خواهند پرسید با میراث خمینی چه کردید؟ 

مبادا علی را دوباره خانه نشین کنیم ومعاویه را برتخت رهبری اسلام بنشانیم .

مبادا کربلائیان وکربلاهای ایران را فراموش کنیم.

مبادا بچه های شهدای انقلاب را فراموش کنیم.

انقلاب اسلامی تمرینی برای پذیرش حکومت معصوم هست.از میزان اطاعت از ولایت می توان میزان تحمّل حکومت معصوم را سنجید.

روح خدا وسیله این امتحان و آزمایش بزرگ را دراختیار مسلمانان و بشریّت قرارداد.

    خمینی نه جزواصول گرا بود و نه اصلاحات، بلکه یک مسلمان بود. او رسم مسلمانی را زنده  کرد.

خدایا ما را پیش بنیانگذارحکومت اسلامی خمینی بت شکن شرمنده نفرما٬ دراین صورت سرافکندگی محضر یوسف زهرا نصیب مان خواهد شد.

برخیزیم و بت شکنی دیگراز تبارخمینی را یاری دهیم تا صبح ظهور زودتر بدمد.

اطاعت از رهبری و حرکت درمسیرمستقیم اسلام رمزاین یاری هست.

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی