کد خبر : 208154

29 اردیبهشت روز برچیدن جنگ قدرت و حزب بازی و...

روز نه گفتن به احزاب سیاسی که جز قدرت و ثروت و مقام و خدمت! فقط در پست ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و ... عملکردی نداشته اند
روز 29 اردیبهشت روز برچیدن بساط جنگ قدرت و ثروت و مقام و بازی های حزبی و گروهی در چپاول مردم و منابع کشور 
روز نه گفتن به احزاب سیاسی که جز قدرت و ثروت ومقام و خدمت فقط در پست ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس و ... عملکردی نداشته و در طول تاریخ ایران تاکنون، کنار مردم نبوده، و مردم را در حدّ کلام و ابزار و نردبان ترقی خود قبول داشته اند.
روز نه گفتن به سیاسی کاری ها و ویژه خواری ها و فساد و دروغ علنی 
روز نه گفتن به استفاده ابزاری از دین 
روز نه گفتن به اسلام امریکایی 
روز نه گفتن به توهین کنندگان به درک و شعور مردم فهیم و تیزبین مردم ایران
روز له کردن توطئه های دشمنان داخلی و خارجی اسلام و ایران
روز نه گفتن ختم اشرافی گری و ثروت اندوزی و حقوق های نجومی از بیت المال و حقّ مردم
روز نه گفتن به همراهی با دشمنان قسم خورده اسلام و ایران در براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران
روز نه گفتن به عضویّت و فعالیّت در جریان اصلاحات و حزب نانوشته زیر شش نفر عنوان ملاک اصلی انتخاب و انتصاب ها در مدیریّت های خرد و کلان 
روز نه گفتن به همه تبعیض ها و تبدیل جامعه انقلابی به فقیر و غنی و خواص و عوام و استثناپذیری جرم و مجرم و تفاوت جایگاه مدیریّت کلان و مردم عادی برخلاف اسلام
روز نه گفتن به هرگونه خفقان و بستن زبان ها و شکستن قلم های نیروهای ارزشی و انقلابی 

روز 29 اردیبهشت روز انتخاب استقلال سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و پذیرش مجدد اجرای احکام اسلام و قانون و بیعت با ولیّ فقیه

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی