کد خبر : 203179

اروپا ضربان قلب غرب زده ها

آرامش روحی و روانی و کاهش فساد اخلاقی با محدودیّت روابط زن و مرد و رعایت حجاب، امکان همه گونه فعالیّت علمی اقتصادی و فرهنگی و... را به زن و مرد داده و مانع بروز بسیاری از آلودگی ها می شود.
حجاب زن در تمام اعصار و ادیان الهی و قبل از اسلام وجود داشت، در یک قرن اخیر در اثر تبلیغات سوء دشمنان اسلام و نشانه گرفتن حجاب زن، که عامل بازدارنده جوامع از فساد اخلاقی و ضامن سلامتی روح و روان زن و مرد هست، حجاب را نشانه عقب ماندگی جامعه و برهنگی را عامل پیشرفت جامعه می نمایانند! در حالی که، آرامش روحی و روانی و کاهش فساد اخلاقی با محدودیّت روابط زن و مرد و رعایت حجاب، امکان همه گونه فعالیّت علمی اقتصادی و فرهنگی و... را به زن و مرد داده و مانع بروز بسیاری از آلودگی ها می شود.ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی