کد خبر : 84056

واقعه غدیرتعیین تکلیف بشریّت

واقعه غدیر روز استقرار نظام و حکومت معصوم بر اساس آخرین دین خالق حکیم برای بشریت است .واقعه غدیر استقرار نظام سازی در جهان به  دستور خدا

واقعه غدیر روز استقرار نظام  اسلامی

واقعه غدیر روز استقرار نظام و حکومت معصوم براساس آخرین دین خالق حکیم  برای بشریّت است .                  

                     غدیر روز تعیین سرنوشت بشریّت است.

  غدیر روزتعیین رهبر بشریّت؛ تا روزقیامت و قوانین حکومت از سوی خدا بر مردم است.

غدیر؛روز تعیین تکلیف ظالم و مظلوم و معرّفی حقّ و باطل به  بشریّت است.

غدیر؛ حجّت خدا برمردم درشناخت و پذیرش حقّ و باطل است.

غدیر روزعدالت و معرّفی اسوه عدالت به جهانیان است.

واقعه غدیر یعنی استقرار دین اسلام تا روز قیامت و معرّفی الگوی حکومتی به بشریّت

مژده باد برعلی مرتضی؛ که مردم مسلمان ایران غدیررا مستقرکردند و این بارعلی  تنها نماند.

مژده باد یا علی؛ مردم ایران یا علی گفتند و تا پای جان درراه امامت و ولایت و حکومت اسلامی ایستادند.

مژده باد یاعلی؛ مسلمانان ایران از روزغدیرتاکنون پرچم دار والگوی ظلم ستیزی در جهان شده اند.

مژده باد یاعلی؛ مردم جهان برای عدالت قیام کرده اند؛ اگر روزی از سرنادانی و هواپرستی فرق یگانه عادل جهان را شکافتند، امروز ظالمان، منفورعدالت خواهان شده اند.

یاعلی مددی کن تا ندای عدالت تو، دوباره درجهان ظالمان را از ریشه بردارد.

                  مژده  باد یا علی جهان در انتظار عدالت  است

     گفتنم آخرعشق را معنا کنیم               بلکه جای خویش را پیدا کنیم        

    آمدم دیدم که جای لاف نیست             عشق غیرازعین وشین وقاف نیست

    آمدم گفتم به آوای جلی                     عین یعنی عدل مولایم علی  
 
شین یعنی شور الله الصمد  قاف یعنی قل هو الله احد            

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی