کد خبر : 76960

علل عقب ماندگی مسلمانان از جوامع غیرمسلمان در قرون معاصر

تاریخ اسلام مملوّ از پیشرفت های علمی و صنعتی و طبّی و ... به صورت اختراع و ابداع و تولید علم از سوی دانشمندان برجسته مسلمان می باشد که جرعه ای از خرمن علم ائمه علیهم السلام می باشد، به طوری که علم شیمی با اهتمام دانشمندان مسلمان نه تنها خرافات را از این علم زدودند، ...

                                                          

تاریخ اسلام مملوّ از پیشرفت های علمی و صنعتی و طبّی و ... به صورت اختراع و ابداع و تولید علم از سوی دانشمندان برجسته مسلمان می باشد که جرعه ای از خرمن علم  ائمه علیهم السلام می باشد، به طوری که علم شیمی[1] با اهتمام دانشمندان مسلمان نه تنها خرافات را از این علم زدودند، بلکه با نوآوری های خود زمینه را برای پیشرفت های شگفت انگیز در دوره های بعد نیز فراهم آوردند.

در انتقال علم شیمی به جهان اسلام، دانشمندان مسلمان ایرانی مانند جابربن حیّان، زکریای رازی، ابونصر فارابی،  ابوریحان بیرونی و ... نقش به سزایی داشته اندکه استاد جابربن حیّان حضرت جعفرصادق علیه السلام بود. علم طبّ نیز میراث گرانقدر پیامبر و ائمه علیهم السلام هست و طبّ الصادق و طبّ الرضا و... و طبّ ابن سینا و...علاوه بر مسلمانان، مأخذ اطبّاء کشورهای غیرمسلمان معاصر نیز شده است؛ ولی در سه قرن گذشته؛ به دلیل غلبه فرهنگ اروپایی در کشورهای مسلمان نشین، پیشرفت در حوزه های مختلف کند و یا متوقّف شده است.

نحوه رسوخ فرهنگ غربی در کشورهای مسلمان به ترتیب وقوع از چندین راه میسّر و تحقّق یافته است:

 اوّلین راه نفوذ؛ تکرار توطئه موفق بیگانگان در کشور مسلمان نشین اندلس که برای دشمنان اسلام با سربازانی مؤمن و شجاع و توانمند، دژی مستحکم و غیرقابل نفوذ بوده، با ترویج ازدواج موقّت و تبدیل به هوسرانی و عیّاشی با احداث باغ بزرگ و تفریح گاه عمومی از سوی کشیشان مسیحی، در کنار رودخانه قرطبه پایتخت اندلس با گردش دختران مسیحی با مأموریّت دلربایی از مسلمانان؛ موجبات رفت و آمد سران و بزرگان مملکت و مردان مسلمان برای چشم چرانی و تماشا به این باغ را فراهم نمودند. سپس مشروبات الکلی رایگان وقف جوانان مسلمان نمودند تا عقل و دین و بصیرت دینی و غیرت و مردانگی را با هم از مسلمان ها بگیرند.

ایجاد مدارس رایگان با معلّمان مسیحی و ایجاد میخانه با مأموریّت دختران مسیحی اروپایی، راهکار دیگری در ایجاد زمینه فساد اخلاقی و کاهش تقیّدات مذهبی و ورود گام به گام دشمن در عمق باورها و اعتقادات مسلمین بود که زمینه تصرّف دین و ایمان و ارزش های معنوی مسلمانان را فراهم نمود. با بروز آثار شوم اخلاقی و تربیتی و اجتماعی و سیاسی این وضعیّت، با شکستن قدرت ایمان و جهاد و شهادت در راه خدا که در مقاومت مسلمانان نقش تعیین کننده دارد؛ بدون دفاع؛ این کشور را به تصرّف خود در آوردند.[2]

دومیّن راه نفوذ و توطئه موفق، از سوی انگلیس مبنی بر تفرقه افکنی بین مسلمانان و حاکمان کشورهای مسلمان نشین و حذف وحدت و یکدلی و ایجاد دشمنی و جنگ های قومی و جغرافیایی و ... بین کشورهای مسلمان, جهت تسلّط کامل بر آنها با کمترین زحمت و هزینه از جمله نقشه تصرّف مادی و معنوی مسلمانان بوده که اکنون نیز با استفاده از فناوری های روز و ترفند های به ظاهر جدید هر دو توطئه در حال اجرا بوده و نقش دختران اروپایی را برخی دختران و زنان مسلمان به عهده گرفته و مدارس و ترویج مسحیّت با مجوّزهای دولتی و تخریب اسلام و فاقد تمدن نمایاندن اسلام و مدینه فاضله جلوه دادن غرب با طرق متعدّد، به طور آزاد و علنی و با مجوّزهای قانونی با آثار تربیتی و اخلاقی و اعتقادات مشهود در بین جوانان فعّال هستند.

سومّین راه موفق نفوذ در کشورهای اسلامی؛ ایجاد حزب گرایی و گروه بندی جامعه[3] به نام آزادی و نمایندگی از سوی مردم محروم در دفاع از حقوق آنها از جمله زنان و کودکان و مردم فقیر و... در دویست سال گذشته با ترویج کپی حکومت حزبی در کشورهای غربی به ویژه امریکا و انگلیس موفقیـّت یافته و علاوه بر تشدید تفرقه بین مردم و بین حاکمان جامعه و مقابل هم قرار دادن مسلمان و هم وطن و ایجاد درگیری های واقعی و ساختگی از طریق مهره های خود در درون احزاب سیاسی، از طرق معمول از جمله شایعات بی اساس و تخریب چهره های مورد اعتماد مردم با هدف حذف افراد غیرقابل نفوذ و خریداری؛ و تعبیه مهره های داخلی از سوی دشمن خارجی در ارکان اصلی و تصمیم گیر کشور؛ جنگ قدرت و ثروت و مقام، جهت کسب بیشترین آراء در تصاحب ارکان اصلی کشور را نیز وارد عرصه سیاسی و اجتماعی و اخلاقی کشورهای مسلمان نشین نمود[4] تا با مشغول سازی به دعواهای حزبی و گروهی سرمایه های ملّی و معنوی مسلمانان را به تاراج برده و امکان ابداع و اختراع و پیشرفت  و جهاد علمی را از آنها بگیرند.

چهارمّین راه نفوذ؛ کاهش پوشش و رفع حجاب واجب زنان مسلمان و خودآرایی در بیرون از منزل با وسایل آرایشی وارداتی از کشورهای غربی که کشف حجاب در ایران، توسّط رضا پهلوی انجام شد؛ می باشد. نتیجه اعمال این هجمه فرهنگی و اعتقادی, کاهش غیرت مردان و اشاعه هوسرانی خیابانی و ایجاد فرهنگ چشم چرانی و مزاحمت برای بانوان مسلمان از سوی مردان مسلمان با ایجاد هم زمان بازار و پاساژ و مجتمع های اقتصادی برای تمرکز رفت و آمد و موجبات اختلاط بین زن و مرد و روابط مستقیم با فرهنگ سازی بازارگردی و گردش خیابانی و... را فراهم نمود که با هدف تغییر دیدگاه مسلمانان در مورد زن، تبدیل حرمت چادر زن و ناموس خدا و ناموس مردان خانواده و فامیل و حتّی همسایه ها و هم ولایتی ها و مسلمانان، به کالا تلقّی شدن زن و عرضه رایگان در معابر عمومی و... از نمودهای بارز هجمه عقیدتی دشمن بوده است؛ لذا؛ سست شدن بنیان محکم خانواده و ایجاد بی اعتمادی و از بین رفتن اصالت و حرمت خانواده و اشباع غرایز جنسی از سوی برخی زن و مرد مسلمان از مسیر خلاف شرع در بیرون از محیط خانوادگی از عوارض این راه نفوذی در کشورهای مسلمان نشین بوده است که آثار و تبعات اخلاقی و غیرقابل جبران در نسل حاضر و نسل های بعدی به دنبال داشته و خواهد داشت.

پنجمین راه نفوذ در کشورهای مسلمان نشین در قرن حاضر، با شبیخون فرهنگی و تصرّف غیرجغرافیایی کشورها و تصرّف و تغییر در ارزش های دینی در فضای مجازی، با استفاده از نقش اصلی زن در کلیه برنامه ها و موسیقی و تلویزیون و ماهواره و اینترنت و اخیرا تلفن همراه می باشد؛ که هریک به تناسب توان تحریک و فرهنگ سازی، از لحاظ روانی و تغییر باورها، به دلیل تصرف غیرعلنی و ورود پنهانی به باورهای فرد؛ از راه های قبلی نافذتر و بدون مقاومت بوده و توان غلبه فرهنگی در اکثریّت جامعه را داراست، با تغییر دیدگاه مهاجمان از تصرّف جغرافیایی کشورها که به دلیل آشکار بودن ماهیّت و اهداف، همواره با مقاومت شدید و هزینه های سنگین بر کشور مهاجم روبرو بوده است؛ به تصرّف پنهانی اعتقاد و باورها و کنترل افکار و عقاید و رفتارها در قالب دوستی و کمک به همنوع تبدیل شده؛ به طوری که در حال حاضر، حتّی در روستاهای کشورهای مسلمان نشین که قادر به تأمین نیازهای حداقلّی زندگی خود نیستند؛ علیرغم ممنوعیّت های شرعی و قانونی؛ از طرق مختلف از جمله قاچاق کالا و مهره های داخلی با قیمت ارزان؛ تجهیزات ماهواره و تلفن همراه و رایانه در اختیار آنها قرار می گیرد.

 علاوه بر اشاعه معضلات مذکور در چهارمین راه نفوذی؛ با تبلیغات گستردة رسانه ای با ترویج ارتباط نامشروع و پنهان و آشکار زن و مرد متأهل در فیلم ها و دختر و پسر حتّی نوجوان و از بین بردن حجب و حیاء به ویژه در بین زنان و غیرت مردان؛ موجب کاهش حرمت تک همسری و شیوع ازدواج های موقّت غیرضروری و مکرر و تبدیل به هوسرانی دائمی و افزایش روزافزون طلاق حتّی در ایران، علیرغم وجود فرهنگ اصیل و دیرین ایرانیان در حفظ کانون گرم خانوادگی، موجب سوء استفاده از حکم شرعی قرآن در ازدواج موقّت مردان شده که هدف اصلی این حکم؛ ناظر بر حفظ حرمت و حمایت اقتصادی و عاطفی زنان بیوه و فاقد سرپرست؛ و نیز حمایت از بچه های یتیم و ممانعت از گناه در موارد اضطراری زنان و مردان بیوه به هرعلّت بوده است.

کلیّه راه های نفوذی و توطئه های پیدا و پنهان دشمنان اسلام؛ افرادی را به خود مشغول نموده و به روزمرگی و ظاهربینی و فراموشی مسلمان بودن خود و ددمنشی و حیله گری دشمنان اسلام سوق داد، و نتیجه این فراموشی، استحاله فرهنگی در کشورهای اسلامی و جایگزینی خاموش فرهنگ غربی با حفظ اسامی اسلامی و حذف محتوای اسلامی و نیز محلّ واردات اروپا و امریکا و سایر کشورهای غیرمسلمان شد و عملا مانع هرگونه احساس نیاز به اختراع و ابداع و حتّی تولید علم شد و دانشگاه ها نیز محلّ واردات علوم کشورهای غربی گردید و از دانشگاه کشور اسلامی، متخصّص غربی تولید شد که در حال حاضر این روند همچنان ادامه دارد.

متأسفانه تداوم هریک از راه های نفوذی فاصله های عمیق و روشنی در بین مسلمانان و حاکمان مسلمان از اسلام واقعی که در قرآن و عترت آمده است؛ ایجاد نمود که آثار و تبعات ناشی از حاکمیّت احزاب سیاسی که در سرنوشت کلّ کشور و منطقه تأثیرگذار هست؛ از جمله در انقلاب مصر و قیام سایر کشورهای اسلامی و نیز ایران کاملا مشهود هست.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357؛ روند وابستگی سیاسی و تربیتی و فرهنگی قطع و وابستگی اقتصادی کند شده و تلاش در قطع وابستگی های علمی و فناوری و اقتصادی و پیشرفت در عرصه های مختلف با تکیه بر توان جوانان مسلمان انقلابی آغاز شد و در برخی عرصه ها رشد بسیار بالا و قابل توجهی حتّی در عرصه جهانی ایجاد شد و اختراع و ابداع و نوآوری در حوزه های متعدّد بعد از سال ها توقّف، شروع شد؛ از جمله پیشرفت ها در فناوری های پزشکی و هسته ای و صنعتی به ویژه تجهیزات نظامی در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران؛ توسّط دانشمندان و پژوهشگران مسلمان ایرانی بدون وابستگی به خارج تحقّق یافت که با سرعت و توان بیشتر ادامه دارد.[5] بعد از تحقّق و تثبیت انقلاب اسلامی و پیشرفت های روزافزون؛ انقلاب ایران و روش های پیروزی ایرانیان بر سلطه رژیم پادشاهی؛ الگوی کشورهای مسلمان نشین شد و بیداری اسلامی در دو دهه اخیر شدّت یافت که موجب عقب راندن دشمنان اسلام و برملا شدن چهره خبیث و ددمنشانه آنها علیه مسلمانان جهان و روشنگری مردم از انواع ترفندها و تهاجم فرهنگی به مسلمانان در سطح جهانی شد که همچنان ادامه دارد.

در حال حاضر؛ پنج راه نفوذی مذکور در فوق؛ با همان اهداف دیرینه در کلیه کشورهای اسلامی، به ویژه در ایران به دلیل نقش هدایتگری و الگویی و ظلم ستیزی در جهان اسلام و جهان؛ با استفاده از علوم و فناوری روز؛ و خود مسلمانان در حال اجرا بوده و شاهد موفقیّت های دشمنان اسلام به ویژه در تغییر باورها و ارزش های دینی و معنوی به ارزش های دنیوی و مادّی به ویژه تلاش در تغییر ماهیّت و اهداف انقلاب ها و حفظ ظاهر انقلاب و اسلام هستیم، به طوری که، اخیرا مدیرعامل شبکه فارسی زبان farsi1 در خصوص برنامه آینده وی در مصاحبه با صدای آمریکا گفت:

"تا سال 2020 کاری می کنیم مردهای ایرانی خودشان زن ارزش هایشان را برای نمایش دادن بیرون بفرستند".

این جملات در اثر فراموشی پیشینه ایرانیان است که در طول تاریخ زن و مرد مسلمان و ایرانی به غیرت و بصیرت و دشمن ستیزی شهره بوده و هستند.

این سخنان از سر درماندگی و تلاش به فضاسازی و فرار از شکست گفته شده و مصرف دیگری نخواهد داشت. هنوز چادر زن مسلمان ایرانی حتّی پیش فاسدترین مردان ارزشمند بوده و از آنها دور شده و سراغ بی چادرها می روند. این رفتار دائمی؛ شکست همه برنامه های دین به دنیافروش را ثابت کرده است.

همچنین؛ پنج راهکار مذکور دشمنان اسلام، در بین مسلمانان زودباور و سست ایمان و دین به دنیافروش و عافیت طلب مؤثّر بوده و در بین قشر متدیّن، همواره؛ موجب افزایش مقاومت در برابر دشمنان و تلاش بر شناسایی راه های نفوذی دشمن و مسدودی آنها با جهاد علمی و با بذل جان و مال و... در راه اسلام شده، و موجبات استفاده از قدرت معنوی اسلام و احیاء پیشرفت های اسلامی قدیم و جدید و تربیت دانشمندان جوان مسلمان ایرانی در قرن حاضر را فراهم آورده است. 

                                           

 نتیجه گیری

وظیفه مسلمانان در عصر غیبت؛ علاوه بر رفع موانع و زمینه سازی ظهور آخرین حجّت خدا؛ بکارگیری الگوهای معرفتی و تربیتی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و ...قرآن و عترت که میراث و گنجینه گرانقدر مسلمین و راهنمای بی بدیل هدایت بشریّت می باشد. در قرن حاضر برای دستیابی به این مهم؛ تشکیل حکومت اسلامی و مدیریّت مطابق با الگوهای اسلامی از ضروریّات مسلمانان هست. با توجّه به وضعیّت موجود مسلمانان؛ تاکنون حتّی ایران با برخورداری از  ویژگی های خاصی همچون ولایت فقیه به دلایل مذکور در فوق؛ در تمام حوزه ها به ویژه قوه قضائیّه که مرجع اصلی تأمین عدالت و ظلم ستیزی و امنیّت عمومی و شکوفایی اقتصادی کشور و همه مردم است؛ و نیز در قوه مقنّنه که وظیفه قانونگذاری برابر با قوانین و احکام اسلامی را به عهده دارد و نیز قوّه مجریّه که حافظ حقوق آحاد مردم و مجری قوانین و احکام اسلام هست؛ نتوانسته اند الگوهای اسلامی را درحوزه وظایف خود استخراج و بکارگیرند و همواره قوانین و آموزه های دینی در کلام مسئولین باقی مانده و در عمل روش های بیگانگان غیرمسلمان، محقّق شده است که به دلیل تضاد و تفاوت ماهیّت عقیدتی و دینی و همواره توأم با بن بست و رکود و هدر رفتن سرمایه های ملّی و انسانی بوده است.

این روند؛ ناکارآمدی نظام سازی اسلام را نیز تبلیغ نموده و اهداف دشمنان اسلام را تسریع، و مسلمانان را عقب مانده و خود را مترقّی جلوه داده اند.

تنها راه خروج از بن بست های سیاسی و اقتصادی و قضایی و فرهنگی و آموزشی و مدیریّتی موجود در کشور؛ و دستیابی به پیشرفت واقعی و گسترش عدالت و رفاه عمومی و تبلیغ اسلام واقعی و تشیّع؛ برگشت به اصل خود، با جهاد علمی و مدیریّتی؛ و حذف هرگونه فرصت سوزی و ویژه خواری و حزب سالاری و گروه بندی در جامعه از صحنه مدیریّتی سطوح خرد و کلان قوای سه گانه کشور؛ جهت مطابقت و جایگزینی قوانین و احکام مترقّی اسلام از قرآن و عترت می باشد.


                                          

پانوشت ها

[1] اطلاعات بیشتر در کتاب عبدالله الدفاع، علی، نقش دانشمندان مسلمان درعلم شیمی، ترجمه دکترمحمود كريمي، چاپ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، سال 1390

[2]  اطلاعت بیشتر در علل شکست  مسلمانان اسپانیا و اندلس، در کتاب دكتر و پير نوشته شهيد سيد عبدالكريم هاشمی نژاد

[3] مبارزه مسلحانه گروهک ها و منافقین بعد از پیروزی انقلاب ایران تاکنون و نیز دولت هاشمی رفسنجانی و خاتمی با حزب نانوشته ولی گروه بندی خود با نام های کارگزاران و دوم خردادی ها و جریان اصلاحات و نیز دوره ششم و هشتم  مجلس شورای اسلامی و جریان کوی دانشگاه در سال 78 و نیز جریان فتنه سال 88 نمونه بارز و مصداق عینی اعمال این روش در ایران و مقابل هم قرار دادن مردم و مسئولین و سوءاستفاده از اهداف و عملکرد پیدا و پنهان برخی  ریاست طلبان عافیت طلب داخلی می باشد.

 همچنین جهت اطلاع از ریشه و چگونگی ترویج افکار التقاطی توسط احزاب و...مراجعه به کتاب "عدم سازگاری اسلام و ایده جامعه مدنی" از همین قلم

[4] جهت اطلاع از موضع اسلام در حزب گرایی مراجعه به مقاله " حزب گرایی و عواقب گروه بندی و در قرآن" از همین قلم 

[5] براساس گزارشي که با عنوان"اطلس علمی- فناوری کشورهای اسلامی"و به سفارش سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي اسلامي )آیسسکو)در هفتمین اجلاس وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی که در رباط- مغرب ،29 آذر 1393 ارايه شد، جمهوري اسلامي ايران در میان 57 کشور اسلامی از لحاظ علمی و پژوهشی و ثبت اختراع در جایگاه اوّل و برتر قرار گرفت.(وزارت علوم تحقیقات فناوری)

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

علل عقب ماندگی پیشرفت دانشمندان مسلمان ایرانی پیشرفت اسلامی زمینه سازی ظهور ولایت فقیه عدالت ظلم ستیزی بصیرت زن دختران اروپایی ارزش های معنوی کشورهای اسلامی علوم و فناوری انقلاب اختراع پژوهشگران مسلمان ایرانی حکم شرعی ازدواج موقّت تبلیغات رسانه ای ماهواره موسیقی شبیخون فرهنگی هجمه عقیدتی چادر حجاب فرهنگ چشم چرانی حزب گرایی گروه بندی آزادی فرهنگ غربی طب الرضا طب الصادق جابر بن حیان جهان اسلام علم شیمی فرهنگ اروپایی ائمه علیهم السلام تاریخ
نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی