کد خبر : 254586

علت تنهایی حضرت علی علیه السلام

تنهایی امام و پیشوای معصوم جهان، به دلیل توجّه اکثر مسلمانان به ظواهر دین و شخصی تلقّی نمودن دین و فقدان تفکّر و تعقّل درجنبه ها و امور سیاسی و اجتماعی دین اسلام و حکومت اسلامی بود.
علت تنهایی دوازده امام معصوم در بین مسلمانان
تنهایی امام و پیشوای معصوم جهان، به دلیل توجّه و همّت اکثر مسلمانان به ظواهر دین و شخصی تلقّی نمودن دین و تظاهر به دین داری و دین فروشی برای کسب دنیا وعافیت طلبی دنیوی به جای آخرت طلبی سعادتمند و فقدان تفکّر و تعقّل درجنبه ها و امور سیاسی و اجتماعی دین اسلام و حکومت اسلامی بود.  

ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی