کد خبر : 214252

مدافعان محصولات فراریخته در دنیا و ایران

افزایش شدید واردات و تولید محصولات فرا ریخته با سیر صعودی در کشور از سال 92 با کدامین هدف انجام می شود؟ چرا رئیس انجمن ایمنی زیستی مدافع محصولات تراریخته(دستکاری ژنتیکی) دانش آموته راکفلر و نماینده دولت یازدهم هست؟
افزایش شدید واردات و تولید محصولات فرا ریخته با سیر صعودی در کشور از سال 92 با کدامین هدف انجام می شود؟
چرا رئیس انجمن ایمنی زیستی مدافع محصولات تراریخته(دستکاری ژنتیکی) دانش آموته راکفلر و نماینده دولت یازدهم هست؟
دهقان (نماینده مجلس شورای اسلامی) با اشاره به بهزاد قره یاضی ــ دانش آموخته یکی از مؤسسات «راکفلر» ــ خاطرنشان کرد: "من تعجب کردم نماینده دولت که در چندین شرکت خصوصی هم فعالیت می کند می گوید نه هیچی نیست؛ چرا هیچی نیست؟ بیا اسنادش را ببینیم. شرکتهایی که شما هستید ... چرا هیچی نیست؟

...دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته باخبر ساخته و خطرات احتمالی 
این مواد را که براساس آزمایشات معتبر معلوم می شود به مردم اعلام نماید."
http://www.fardanews.com/fa/news/608276/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF
برخی مدافعان محصولات دستکاری ژنتیکی شده در جهان


ثبت شده توسط : منصوره وطنی

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :
بالای صفحه اصلی